Gebiedsconsulent

De gebiedsconsulent is een vertrouwd gezicht in uw wijk of dorp. Na wat personeelswisselingen zijn we nu weer op volle sterkte en zijn de wijken en dorpen toegewezen. Dat kan voor u betekenen dat er een nieuw gezicht komt in de wijk.

De Hoef
Naam Telefoon Email  
De Hoef Jos Sinnige 06 52493396 gebiedsconsulent@alkmaar.nl

Meer informatie
Informatie over spreekuren, contactpersonen wijken, Dag van het Bewonersbewonersinitiatief en de spelregels: www.alkmaar.nl/gebiedsconsulenten of facebookpagina: Gebiedsconsulent Alkmaar.

Graag tot ziens!

Reacties zijn gesloten.