Casa Arosa

Aan de Picassolaan bevond zich het AZC waar mensen uit alle landen onderdak kunnen vinden om hier veilig te leven.
Hiervoor heeft dit gebouw onderdak gegeven aan de Spaanse immigranten die werkten bij het voormalige Hoogovens. De Spaanse gastarbeiders zaten voorheen op een cruiseschip de Arosa Sun welke in Velsen Noord was gelegen.
Arosa sunEr werd een prachtig complex gebouwd voor 600 mensen.
De intentie was ook, (gezien men er van uit ging dat de Spanjaarden uiteindelijk weer zouden remigreren)  van deze gebouwen
de voorzieningen zo te maken dat later gepensioneerde oud Hoogovenmedewerkers intrek zouden nemen van deze appartementen.

 

Hoogovens bouwt wooncentrum Spaans personeel

In Alkmaar wordt In het bestemmingsplan De Hoef een terrein bouwrijp gemaakt, waarop binnenkort zal worden begonnen met de bouw van een wooncentrum voor ruim 508 Spaanse personeelsleden van Hoogovens. Het centrum zal naar verwachting eind 1973 gereed zijn, aldus het staalbedrijf.

Het wooncentrum, dat in totaal ruim fl 13 mln. gaat kosten, is ontworpen door het Amsterdamse architectenbureau Peters en Boogers en wordt gebouwd door de volledige Hoogovensdochter Huizenbezit Breesaap b.,v. in opdracht van de Stichting Hostel. Deze stichting beoogt voor buitenlandse werknemers passende objecten voor collectieve huisvesting op te richten. In de stichting zitten Hoogovens en de Peregunusstichting uit Beverwijk, een instelling die die sociale begeleiding van buitenlanders in een deel van Noord-Holland verzorgt. Het nieuwgebouwde centrum wordt door Hoogovens van Hostel gehuurd. De bouw en de inrichting van het centrum is zodanig, dat aan het centrum op eenvoudige wijze en met weinig kosten een andere woonbestemming kan worden gegeven, bijvoorbeeld in de vorm van een complex zelfstandige wooneenheden. Onder meer hierom zal door het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening een subsidie op de bouw worden verleend.

 

Nieuw wooncentrum voor Spanjaarden

gepubliceerd 5 april 1974

Het nieuwe wooncentrum dat buitenlandse werknemers van Hoogovens huisvest is Casa Arosa in Alkmaar. Sinds eind januari zijn hier reeds 250 Spanjaarden ondergebracht, die tot dan woonden op de Arosa Sun, het hotelschip dat inmiddels in slopershanden is gevallen.casa_arosa_1974

Casa Arosa is het eerste wooncentrum, dat met overheidssteun kon worden gebouwd. Het is eigendom van de Stichting Hostel en wordt door het staalbedrijf van deze stichting gehuurd. De totale Investering die met de bouw is gemoeid, bedraagt ƒ 13,6 miljoen.
Casa Arosa is donderdag in aanwezigheid van een aantal genodigden officieel in gebruik genomen. Teneinde ook de plaatselijke bevolking de gelegenheid te bieden eens kennis te maken met de nieuwe buren en hun huisvesting, zal op zaterdag 6 apr I van 10.00 tot 17.00 uur „Open Huis” worden gehouden. Belangstellenden hebben dan de mogelijkheid een kijkje te nemen in dit moderne wooncentrum, dat is onderverdeeld in drie woongebouwen en een verzorgingsgedeelte. Het oord ”Casa Arosa” ten te zuidwesten van het centrum van Alkmaar richting Heiloo

De eerste bewoners van Casa Arosa

 

kantine

 

casa

De sluiting

Op 29 augustus 1987 wordt op last van de rechtbank Casa Arosa gesloten en maakt plaats voor het huidige AZC
Hoogovens-pension voor gastarbeiders mag dicht
Spaanse werknemers verliezen kort geding

ALKMAAR — Hoogovens mag zijn laatste gastarbeiderspension “Casa Arosa” aan de Picassolaan in Alkmaar per 29 augustus sluiten. Dat heeft de president van de Alkmaarse rechtbank, mr. T. W. Attema, gistermiddag bepaald in het kort geding dat 134 in “Casa Arosa” wonende Spaanse werknemers tegen het staalbedrijf hadden aangespannen.

In zijn vonnis verwerpt mr. Attema alle bezwaren van de Spaanse werknemers tegen verhuizing naar de door Hoogovens geboden alternatieve woongelegenheid in Wijk aan Zee en stelt hij Hoogovens op alle geschilpunten in het gelijk.Sluiting Casa Arosa

De president acht de door Hoogovens aangeboden woonruimten in “Hotel Kennemerduin” in Wijk aan Zee een aanvaardbaar alternatief en stelt vast dat de 134 Hoogoven-werknemers ten aanzien van “Casa Arosa” geen recht op huur- of ontruimingsbescherming genieten. Hij stelt vast dat Hoogovens zich voldoende heeft ingespannen om de betrokkenen over de voorgenomen sluiting van “Casa Arosa” voor te lichten en met hen in overleg te treden, maar dat juist de Spaanse Werknemers het overleg door besluiteloosheid en het niet benoemen van overleg-vertegenwoordigers, de gang van zaken hebben getraineerd.

Ook acht mr. Attema aannemelijk dat de exploitatie van “Casa Arosa” door de gestage leegloop Hoogovens circa 20 duizend gulden per werknemer per jaar kost en door huisvesting in Wijk aan Zee ruim 1,3 miljoen gulden per jaar kan worden bespaard.

Verhuizing

Volgens mr. Attema hebben de 134 betrokken Spanjaarden feitelijk nauwelijks bezwaren tegen de nieuw geboden huisvesting, maar slechts tegen verhuizing naar Wijk aan Zee. De president acht de kans dat de werknemers bij de beslechting van het bodemgeschil door de Haarlemse kantonrechter hun zin krijgen dermate klein dat het afwachten van die uitslag zijns inziens „tot niets anders dan vertraging zou leiden”. De tegeneis van Hoogovens dat de Spaanse werknemers “Casa Arosa” ontruimen wijst de president toe, waarbij hij de uiterste vertrekdatum op 29 augustus stelt. Daarna mag Hoogovens het pension zonodig met behulp van de sterke arm ontruimen. De 134 werknemers zijn veroordeeld in de kosten van het geding.

 

Reacties zijn gesloten.