Brief naar gemeente over AZC

Geachte,

Wij hebben vernomen dat morgen 2-9-2021 er een raadsvergadering gaat plaats vinden over het heropenen van het AZC aan de Picassolaan.
Dit terwijl de gemeente Alkmaar een duidelijk standpunt heeft ingenomen dat er geen AZC meer in Alkmaar zou zijn, zie het artikel in Alkmaar Centraal (https://www.alkmaarcentraal.nl/nieuws/60064130-definitief-geen-asielzoekers-in-voormalige-azcs-van-alkmaar

Diverse bewoners van de Murillohof en de Velasquezhof voelen zich nu verloochend en gepasseerd door de gemeente Alkmaar.

Verloochend omdat er een belofte is gedaan dat er geen AZC meer zou komen.
Het zou gaan over 2 locaties te weten de Robonsbosweg en/of de Picassolaan (dit is mij telefonisch medegedeeld door de gemeente Alkmaar op 30-08-2021)
Nu blijkt dat het alleen gaat over de Picassolaan zie de stukken die worden ingediend (https://alkmaar.raadsinformatie.nl/vergadering/889616/Extra%20Raadsvergadering%2002-09-2021)

Gepasseerd omdat er een vergadering plaats vindt op 2 september en hier geen vertegenwoordiger is meegenomen die de belangen van diverse bewoners verdedigt. Diverse bewoners van onze hofjes zien dat we weer terug gaan naar af , en daar bedoel ik mee criminaliteit zoals drugshandel, fietsen diefstal en getraumatiseerde mensen die ruzie maken.
Dit gaat weer ons decor worden en dit accepteren wij niet meer.
Wij zijn dan ook negatief tegen weer een AZC voor onze deur want 30 jaar AZC is genoeg geweest.

Er staat in de stukken voor een beginsel van 2 jaar maar u weet al te goed dat als er 1 vinger wordt gegeven de hand gauw is bereikt en dit langer dan 2 jaar gaat duren.

Met vriendelijke groet,

Hans Hermes

Reacties zijn gesloten.