Status voormalig Ahrend gebouw (Update)

Beste bewoners,

Het is al weer een tijd geleden dat er plannen waren voor het terrein van het voormalig Ahrend gebouw aan de Picassolaan
Ik heb de gemeente gevraagd naar de status en heb nu antwoord gekregen (zie onderstaande)

Geruime tijd geleden bent u voor het laatst geïnformeerd over de toekomstige herontwikkeling van het perceel Picassolaan 201 (Ahrendlocatie). Inmiddels is er een vervolg gegeven aan het ingezette proces. Op dinsdag 9 februari heeft het college van B&W het voorontwerp van het bestemmingsplan goedgekeurd. Het voorontwerpbestemmingsplan is een conceptversie van het bestemmingsplan en is bedoeld om een indruk te geven van het toekomstige bestemmingsplan.

Volgens de huidige planning, ligt het voorontwerpbestemmingsplan vanaf volgende week donderdag 18 februari tot en met woensdag 31 maart ter inzage. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan langs digitale weg bekijken, via www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl(vul het adres Picassolaan 201, Alkmaar in het zoekscherm in en selecteer het voorontwerpbestemmingsplan Picassolaan 201 in Alkmaar of klik hier). Tijdens de genoemde periode van zes weken kunt u, wanneer u bezwaren of andere opmerkingen op het plan hebt, een inspraakreactie indienen. Dit kan per brief of per e-mail. In uw reactie moet in ieder geval uw (bedrijfs)naam en uw adres zijn opgenomen en de redenen waarom u het niet eens bent met de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan. Een brief moet verder door u zijn ondertekend. U kunt ook bijlagen meesturen, bijvoorbeeld om zaken te onderbouwen.

Uw brief kunt u sturen aan:

College van Burgemeester en Wethouders

t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen

Postbus 53

1800 BC Alkmaar

(Update)

Na een gesprek te hebben gehad met dhr. Balder is het volgende duidelijk geworden.
De nodige vergunningen zijn nog niet rond en dit gaat nog enige tijd duren.
Er wordt verwacht dat eind dit jaar het ontwerp bestemmingsplan klaar is.
Er kan dan begin 2022 met de sloop worden begonnen.
Totaal worden er 146 appartementen gebouwd.
Van de appartementen zullen 65 woningen bestaan uit middelhuur, dit zijn woningen hoger dan de sociale huurwoningen dit tot € 752,33 gaan.
De oppervlakte van de middelhuur woningen zijn 75m2
Er zijn 162 parkeerplaatsen gekoppeld aan de appartementen en 8 parkeerplekken voor de Apostolische Genootschap.
De bouw gaat ongeveer 18 maanden duren en als alles meezit wordt de oplevering in mei 2023 verwacht.
De tijdlijn mocht alles meezitten is als volgt

  • Omgevingsvergunning medio april
  • Presale juli 2021
  • Verkoop september 2021

Er lag een plan om de appartementen aan te sluiten op de warmte van de HVC echter gaat dit niet lukken en gaat men gebruik maken van W.K.O.
Dit is een warmte koude opslag door middel van een warmtepomp.

——————————————————————————————————————–

Normaal gesproken vindt bij een voorontwerpbestemmingsplan een inloopbijeenkomst plaats, waar u met de ontwikkelaar en de betrokken ambtenaren in gesprek kunt en waar u uw vragen kunt stellen. Vanwege de corona-beperkingen kan er geen fysieke inloopbijeenkomst voor dit voorontwerpbestemmingsplan worden georganiseerd. In plaats daarvan kunt u langs telefonische of digitale weg uw vragen stellen aan of overleggen met de gemeente en/of Van Wijnen. De gemeente is hierin het centrale aanspreekpunt. U kunt daarom contact met mij opnemen, via telefoon (06-38080409) of door deze e-mail te beantwoorden. Zijn er vragen specifiek voor de ontwikkelaar, dan geef ik deze door.

Na woensdag 31 maart worden alle ontvangen inspraakreacties bekeken. Elke inspraakreactie krijgt in een zogenoemde Nota van beantwoording een antwoord vanuit de gemeente. Daarna neemt het college van B&W een besluit over de volgende stap in de procedure, namelijk het ontwerpbestemmingsplan. Dit is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021. Nadat het college een beslissing heeft genomen, ontvangen alle indieners van een inspraakreactie hierover bericht en ontvangen zij de Nota van beantwoording.

Mocht u na het lezen van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Mark Balder
Senior adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling
Gemeente Alkmaar

e-mail: mbalder@alkmaar.nl
Tel: 06 38 08 04 09

Aanwezig: ma-di-wo-do-vr.ochtend

Bladwijzer de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.