Camera wordt weer verlengd

Bewoners,

De camera in de El Grecohof wordt wederom weer verlengd.


BESLUIT

het cameratoezicht op het El Grecohof dat een looptijd heeft tot en met 15 juni 2019 te verlengen tot en met 15 december 2019:

 • Artikel 1
  Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een camera op de openbare parkeerplaats van het El Grecohof.
  Artikel 2
  Het cameratoezicht wordt toegepast gedurende een periode van zes maanden na het in werking treden van dit besluit, waarbij periodiek de noodzaak en de voortzetting van het cameratoezicht wordt getoetst.
 • Artikel 3
  Voor het einde van de periode zoals genoemd in artikel 2, zal een evaluatie plaats vinden, op basis waarvan een mogelijke verlenging van dit besluit wordt beoordeeld.
 • Artikel 4
  Dit besluit treedt in werking op 16 juni 2019.
  Artikel 5
  Dit besluit kan worden aangehaald als Verlengingsbesluit cameratoezicht El Grecohof.
  Aldus besloten door de burgemeester van Alkmaar op 6 juni 2019.
  De burgemeester van Alkmaar,
  P.M. Bruinooge

  U kunt hier het besluit van de Gemeente Alkmaar downloaden.
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.