Neemt de burgemeester ons serieus?

Bewoners,

Het is al weer 3 weken geleden dat er bij ons een schietpartij plaats heeft gevonden.
Vanuit de gemeente is er enige terughoudendheid betreffende informatie naar ons toe.
We hebben hier best wel begrip voor om het onderzoek niet te laten verstoren.
Maar het lijkt ondertussen wel een doofpot affaire te gaan worden.
Geen burgemeester, geen politie nee niemand zie je die ons enigszins informeert over de voortgang.
Mooi hoor zo’n wijkagent of agente maar wat voor toegevoegde waarde hebben zij dan voor ons.
Ik heb dan ook een brief naar de burgemeester gestuurd want hij zal toch echt iets voor ons moeten gaan betekenen.
Zie onderstaande:

Geachte hr. Bruinooge,

 Ik wil u graag deze brief schrijven naar aanleiding van de schietpartij op 22-04-2018 in de El Grecohof.
Voor de bewoners van de Murillohof en de Velasquezhof is de maat nu vol.
Er is voor ons een absolute grens overschreden betreffende de schietpartij in de El Grecohof.
Twee keer in anderhalf jaar tijd (15 november 2016 was de vorige schietpartij) is buiten alle proporties.
Wij willen graag weten of u dit ook vindt.

In eerder gesprekken met u en de bewoners van onze hofjes hebben wij aan u onze zorgen geuit betreffende de criminaliteit die plaats vindt in de El Grecohof.
Prostitutie, dealen in drugs en het gebruik zijn daar aan de orde van de dag.
U bent u daar met de gebiedsconsulenten wezen fietsen.
Maar er waren geen problemen volgens u want er zijn ook geen meldingen gedaan.
Is het wel veilig om een melding te maken want voor hetzelfde geld schiet iemand zijn pistool leeg op ons.
Ik kan u ook verzekeren dat er wel degelijk meldingen komen van mensen die wonen in de Murillohof.
U heeft in een eerder gesprek met de bewoners van onze hofjes geopperd om er eens camera’s te plaatsen om te kijken wat er nou allemaal plaats vindt.
Helaas is dit nooit gebeurd en dat is nu een grote vergissing gebleken want als ze er wel waren geweest had bij dit incident de dader onmiddellijk gearresteerd kunnen worden, omdat de politie de persoon op de korrel heeft en hij dan volledig in beeld was geweest.
Nee nu moet iedereen een getuigenverklaring afgeven en maar hopen dat dit sluitend is want anders wordt deze mijnheer die geschoten heeft en in beeld is bij de politie nooit opgepakt.
Ik hoop dat u ook begrijpt wat een impact de kogels die door een schutting zijn gegaan, een terrasstoel en zonnescherm hebben geraakt, de bewoners heeft aangedaan.
Als deze mensen in hun tuin hadden gezeten met het mooie weer, “wat zeer aannemelijk is”,  de kans zeer groot geweest zou zijn dat zij geraakt zouden worden.
Ik kan u vertellen dat dit voor deze mensen een verschrikkelijke ervaring is want het had zomaar kunnen gebeuren dat zij het slachtoffer van deze idioot hadden kunnen zijn.
Ik neem aan dat u zich ook graag veilig wil voelen in uw huis en tuin.
Dan wil ik ook nog even kwijt dat ik uw voormalig wijkagent dhr. Beuling gesproken heb op deze dag.
Dhr. Beuling verteld namelijk: mocht deze aanslag drugs gerelateerd zijn dan zijn dit namelijk de consequenties.
Het is een overheidsbeleid dat drugs min of meer getolereerd wordt ruzies over drugs kan uitmonden in geweld.
Met andere woorden accepteer maar wat er gebeurd en kijk niet vreemd meer op als er kogels door of langs je tuin vliegen want dit is het beleid.
Nou als dit het beleid gaat worden willen wij wel eens weten hoe u onze veiligheid kan garanderen en wij niet bang hoeven te zijn.
Zou u ook willen beseffen dat er in de hofjes een hoop kinderen wonen en wij er niet aan moeten denken dat zij geraakt worden door rond vliegende kogels.
Sterker nog zij zouden hier helemaal niet mee geconfronteerd moeten en mogen worden.
Ik zou u er graag op willen wijzen dat er binnen deze hofjes een enorme saamhorigheid is en dat de bewoners zich zeer inspannen om er een gezellige wijk van te maken.
Ik kan u initiatieven opnoemen zoals paaseieren zoeken, vuil opruimen en binnenkort er een groot onderhoud plaats zal vinden in de vorm van alle trespa panelen schoonmaken met daaraan gekoppeld een BBQ.
Wij kloppen niet aan bij de gemeente voor subsidie maar doen dit zelf.
Wij doen dit in het belang van onze wijk.
Maar vanwege onze veiligheid zou het u sieren om ons gerust te stellen en onze klachten serieus te nemen want wat er nu gebeurd is kan echt niet meer.
En zorg er voor dat deze wijk de goede kant opvalt want wij doen ons best maar kunnen dit niet alleen en hebben echt wel hulp van de gemeente nodig.
 

Als laatste wil ik graag refereren aan de taken van een burgemeester: 

De burgemeester heeft een aantal zelfstandige taken en bevoegdheden. Zo is de burgemeester verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. De burgemeester kan optreden tegen overtredingen van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de openbare orde. Aan de burgemeester is hiervoor een aantal bevoegdheden toegekend die het hem mogelijk maken de veiligheid in de gemeente te verzekeren. Het zijn bevoegdheden die te maken hebben met het tegengaan van overlast, ordeverstoringen, het voorkomen van gevaar en het waarborgen van een ordelijk verloop van het dagelijks leven. 

Gezien uw bevoegdheden lijkt het mij dat u kunt zorgen voor camera’s in de El Grecohof om te kijken wat er zich allemaal afspeelt en hiermee het veiligheidsgevoel terugbrengt bij de bewoners van alle hofjes.

Ik heb inmiddels een reactie terug van de burgemeester;

Namens de burgemeester reageer ik op uw mail. U maakt zich ernstig ongerust over de veiligheid van de bewoners van de Murillohof en de Velasqueshof en u wil graag van de burgemeester weten hoe hij reageert op het schietincident dat in uw buurt plaatsvond op 22 april j.l.

Wij hebben u kort na het incident via de gebiedsconsulent laten weten spoedig het initiatief te nemen tot een gesprek met u en de bewoners, zodra het politieonderzoek voldoende beeld heeft gegeven van oorzaak en daders. Dit onderzoek is tot onze spijt nog niet afgerond. De burgemeester ziet in uw mail nu wel aanleiding om zo spoedig mogelijk met de bewoners om tafel te gaan met als doel te luisteren naar u, informatie te geven over wat er ons bekend is uit het onderzoek, en van gedachten te wisselen over wat gemeente en woningcorporatie kunnen doen om de problemen aan te pakken.

Wij zullen zo spoedig mogelijk een datumvoorstel doen aan u, met het verzoek aan u om, net als de vorige keer, de bewoners om u heen uit te nodigen voor een bijeenkomst in de Alkenhof.

 

Namens de burgemeester,

Bladwijzer de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.