21 juni 2024

Vragen OPA AZC

Bijgaand de beantwoording van de technische vragen van de heer V. Kloos van OPA.

  1. Het college heeft al jaren de intentie om het pand van het COA te kopen, volgens eigen berichtgeving  zou  er geen overeenstemming zijn te bereiken over de prijs.

Is er nu wel overeenstemming over de prijs en zo ja wat is de dan?

Over het aankooptraject is een procedureafspraak gemaakt met het COA, die moet leiden tot een overeenstemming over de prijs voor 1 december 2021.

  1. Kunt u een  koopcontract overleggen waaruit blijkt dat u dit pand definitief verwerft?

Zo nee, is het dus mogelijk dat het COA het pand alsnog niet aan de gemeente verkoopt?

Wat verandert dit aan de afspraken?

Het is nog niet mogelijk een koopcontract te overleggen. Zie antwoord 1.

De procedureafspraak is bindend, met dien verstande dat de gemeenteraad dient in te stemmen met de kredietaanvraag.

  1. U speekt in memo eerst over 450 statushouders en later per een andere datum 280.  Wat gebeurt er nou als het COA vindt dat het op dat moment nog niet haalbaar is om het aantal  terug te brengen per afgesproken datum ?

Mochten statushouders niet naar de gemeente zijn verhuisd waaraan zij zijn gekoppeld, dan zorgt het COA voor opvang elders.

  1. In de raad heeft u aangegeven dat u over het COA geen overleg heet  gevoerd  om deze opvang ook in regiogemeenten te doen. Wanneer heeft u het overleg gevoerd om te komen tot een tijdelijk regionaal wooncentrum ?

Het overleg met het COA heeft plaatsgevonden op 14, 17 en 20 september. Het overleg met de regiogemeenten op 14 september.

  1. Is het juist dat wij ook de taakstelling van de regio voor de huisvesting van statushouders op onze schouders nemen? Zo nee, waarom niet?

Is het juist dat de genoemde statrushouders voorrang krijgen met huisvesting op de reguliere Alkmaarse woningzoekende.? Zo nee waarom niet?

Voor de statushouders die niet gekoppeld zijn aan Alkmaar, blijven de regiogemeenten verantwoordelijk.

  1. War wordt verstaan onder een  spoedzoeker en wie bepaalt wie dat is?

De definitie van de term spoedzoeker ligt nog niet vast en dient nader te worden uitgewerkt. Voor wat betreft de inzet van de 8 woningen in het tijdelijk regionaal wooncentrum ligt hiervoor het initiatief bij de Gemeente Alkmaar.

Met vriendelijke groet,

Annet Hartnack

Beleidsadviseur asiel – integratie- participatie – inburgering statushouders

Gemeente Alkmaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.